Periodieke schenking

Gewone giften niet altijd aftrekbaar

Een gewone gift mag u alleen van de belasting aftrekken als deze voldoet aan een aantal voorwaarden. De hoogte van uw giften moet bijvoorbeeld minimaal 1% zijn van jouw drempelinkomen. Als u jaarlijks wilt schenken, maar ook weer niet zóveel, is periodiek schenken aantrekkelijk.

Periodiek schenken is volledig aftrekbaar van de belasting

Wanneer u ons vijf jaar of langer achter elkaar met een vast bedrag steunt en deze schenking vastlegt in een onderhandse akte, weet u zeker dat het hele giftbedrag jaarlijks aftrekbaar is. U geeft ons daarmee ook zekerheid voor de toekomst én u profiteert van maximaal belastingvoordeel. Het deel wat u terugkrijgt, is afhankelijk van de belastingschijf waarin u valt.

Hoe kan ik periodiek schenken?

Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken.

  1. Download hier de overeenkomst tot periodieke gift en (optioneel) de betalingsmachtiging, vul beide in tweevoud in en ondertek deze.
  2. Stuur de formulieren samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (en van uw partner indien van toepassing) naar de penningmeester: Rembrandtlaan 12, 1272 GN, Huizen
    U kunt ook een e-mail sturen.
  3. Stichting Hellabeem vult haar gedeelte in, ondertekent deze en stuurt u één exemplaar retour.
  4. Hiermee kunt u bij de belastingaangifte het volledige bedrag van de schenking aftrekken. Het bedrag van de jaarlijkse schenking moet vóór 31 december van elk jaar op onze rekening staan.

Heeft u vragen over periodieke schenkingen? Stuur ons een e-mail.

Tot 1 januari 2014 moest een periodieke schenking altijd via de notaris geregeld worden om voor belastingaftrek in aanmerking te komen. Dat hoeft nu niet meer. Dat scheelt notariskosten!