Het bestuur

Het bestuur van de Stichting Hellabeem in Nederland bestaat uit vrijwilligers en heeft de opdracht om fondsen te werven om de continuïteit van de dagelijkse bedrijfsvoering in Sri Lanka te realiseren.

Ons huidige bestuur. Geheel links tevens aanwezig Dhr B. van Loon sponsorcommissie.
Daarna (vlnr) Mw M. Tekstra communicatie, Mw J. van Loon secretaris, Mw M H Heijen lid,
Dhr J W Bolderhey penningmeester en Mw M J E van Drimmelen voorzitter.

Het bestuur in 2016 bestond uit (vlnr):

  • Mw. M. J.E. van Drimmelen – voorzitter
  • Mw. W. Kok – secretaris
  • Dhr. J.W. Bolderhey – penningmeester
  • Mw. M.H. Heijen – lidBestuurInMarkelo